آخرین بروزرسانی: پ, 23 ژانویه 2020 3pm

جلسه هفتگی انجمن برگزار شد

جلسه هفتگی انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و گردشگری و زیارتی استان آذربایجان شرقی مورخ روز یکشنبه 93/07/20 در محل انجمن با هدف پیگری امور جاری انجمن برگزار شد.

صفحه اصلی اخبار جلسه هفتگی انجمن برگزار شد