آخرین بروزرسانی: پ, 23 ژانویه 2020 3pm

رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوائی آذربایجان شرقی: دولت هیچ کمکی به تبریز ۲۰۱۸ نکرد/ فرصت پایتختی گردشگری کشورهای اسلامی به تهدید تبدیل شد!

رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوائی آذربایجان شرقی: دولت هیچ کمکی به تبریز ۲۰۱۸ نکرد/ فرصت پایتختی گردشگری کشورهای اسلامی به تهدید تبدیل شد!

 

رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوائی آذربایجان شرقی: دولت هیچ کمکی به تبریز ۲۰۱۸ نکرد/ فرصت پایتختی گردشگری کشورهای اسلامی به تهدید تبدیل شد!

صفحه اصلی اخبار رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوائی آذربایجان شرقی: دولت هیچ کمکی به تبریز ۲۰۱۸ نکرد/ فرصت پایتختی گردشگری کشورهای اسلامی به تهدید تبدیل شد!