آخرین بروزرسانی: پ, 23 ژانویه 2020 3pm

جلسه مشترک با مدير عامل و مسئولين محترم سازمان زيباسازي و پاركهاي شهرداري كلانشهر تبريز در مورد عوارض تابلوهاي سر در و مطالبات آژانس ها (2)

جلسه مشترک با مدير عامل و مسئولين محترم سازمان زيباسازي و پاركهاي شهرداري كلانشهر تبريز در مورد عوارض تابلوهاي سر در و مطالبات آژانس ها

 

صفحه اصلی اخبار جلسه مشترک با مدير عامل و مسئولين محترم سازمان زيباسازي و پاركهاي شهرداري كلانشهر تبريز در مورد عوارض تابلوهاي سر در و مطالبات آژانس ها (2)