آخرین بروزرسانی: پ, 23 ژانویه 2020 3pm

جلسه تشکر و قدردانی انجمن‌صنفی استان از مدیریت قبلی و تبریک و خوش آمد به مدیریت جدید هواپیمایی ترکیش در تبریز

جلسه تشکر و قدردانی انجمن‌صنفی استان از مدیریت هواپیمایی ترکیش در تبریز جناب آقای یاووز آک کایناک و خیر مقدم به مدیریت جدید جناب آقای  علی بولوت به میزبانی انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی استان در تاریخ 13 آبانماه 97 برگزار شد. 

 

   

 

صفحه اصلی اخبار جلسه تشکر و قدردانی انجمن‌صنفی استان از مدیریت قبلی و تبریک و خوش آمد به مدیریت جدید هواپیمایی ترکیش در تبریز